NVO organizacijos vadovė, -as

 • Lokacija:
 • Atlyginimas:
  € 1.700 - € 2.100
 • Darbo laikas:
  Pilnas etatas
 • Paskelbta:
  5 val prieš
 • Kategorija:
  Organizavimas / valdymas, Švietimas / mokslas
 • Galioja:
  2021 16 lapkričio
 • Kalbos:
  English

„Manpower“ klientas – šeimos centras Nendrė, veikiantis nuo 1998 m. Centro misija – teikti kompleksines ugdomąsias ir socialinės integracijos paslaugas Vilniaus mieste gyvenančioms šeimoms, ypatingą dėmesį skiriant mamoms/tėvams, kurie vieni augina vaikus.

Veikla finansuojama mokyklinio krepšelio, projektinėmis ir rėmėjų lėšomis.

 

Užduotys:

 • Vadovauti įstaigai užtikrinant kokybišką įstaigos funkcionavimą ir valstybinės socialinės ir švietimo politikos praktinį įgyvendinimą.
 • Vadovauti įstaigos strateginio plano ir metinių veiklos planų rengimui, jas tvirtinti, vadovauti jų vykdymui.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka priimti ir atleisti personalą, tvirtinti jų pareigybių aprašymus.
 • Rūpinis įstaigos intelektiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais.
 • Užtikrinti darbuotojams saugias darbo sąlygas, organizuoti civilinę ir priešgaisrinę saugą.
 • Organizuoti įstaigos įsivertinimo vykdymą, ataskaitų rengimą, analizuoti įstaigos veiklos ir valdymo išteklių būklę ir atsakyti už įstaigos veiklos rezultatus.
 • Rengti įstaigos vidaus darbo tvarkos taisykles, organizuoti jų svarstymą.
 • Palaikyti ryšius su klientais, rėmėjais, vietos bendruomene ir kt. įstaigomis.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėti klientų, darbuotojų ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus, skundus.
 • Laiku ir kokybiškai įvykdyti įstaigos priežiūrą atliekančių institucijų nurodymus ir pavedimus.
 • Įstatymų nustatyta tvarka disponuoti įstaigos lėšomis, skirtomis programoms įgyvendinti pagal patvirtintus asignavimus, vykdo su šia veikla susijusias ūkines operacijas, užtikrinti tikslingą biudžetinių ir kitų gautų lėšų ir turto panaudojimą.

 

Ko mes iš Jūsų tikimės?

 • Aukštasis išsilavinimas.
 • Darbo patirtis nevyriausybiniame sektoriuje (privalumas).
 • Ne mažesnė nei vienerių metų vadovavimo patirtis.
 • Puikūs komunikaciniai įgūdžiai.
 • Finansinis raštingumas, personalo valdymo patirtis ir patirtis projektų rengime.
 • Geros anglų k. žinios.

 

Siūloma:

 • Galimybę įgyvendinti idėjas, dirbant prasmingą darbą.
 • Draugišką bei palaikančią komandą.
 • Dalyvavimą įvairiuose mokymuose, seminaruose, etc.
 • Galimybę savarankiškai planuotis darbo laiką bei grafiką.
 • Atlyginimas – nuo 1700 – 2100 EUR neatskaičius mokesčių.

 

Susidomėjote?

Laukiame Jūsų CV, o iškilus klausimams, lauksiu Jūsų skambučio numeriu +370 630 05577.